Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Hantering av olika fotoformat

Hantering av olika fotoformat

Exempel

Hantering

Bildband, bildspel

Se hantering av diabilder nedan. Tillhörande tryckta texter och/eller ljudband på kassett eller rulle samt eventuell tillhörande ask ska helst bevaras i två exemplar. Ett exemplar förvaras som ”original”, d v s orört. Finns det bara ett exemplar bevaras förpackningen.

Diabilder, diapositiv, utan ramar

Förvaras som pappersbilder alternativt i sydda fickor i syrafritt papper för fotografier.

Fotografier diapositiv med ramar utan glas

Får förvaras med ram i kassetter eller särskilda förvaringsaskar för diabilder.

Diabilder, diapositiv med ramar med glas

Ramar med glas är inte godkända för långtidslagring. Ramarna ska monteras bort. Information som eventuellt står på ramarna förs över till bildregistret.

Glasplåtar

Glasplåtar ska förvaras stående i lådor. Lådor i metall eller papp, ska vara anpassade för glasplåtar. Varje glasplåt ska läggas i ett fyrflapskuvert. Glasplåtar förvaras stående för att undvika tryckskador.
OBS! mindre lådor är lättare att hantera, eftersom glasplåtar är tunga.

Negativ, remsor

Förvaras som pappersbilder alternativt i sydda fickor i syrafritt papper för fotografier.

Polaroidbilder

Är inte godkända för långtidslagring. I det fall fotografiet ska bevaras, ska det digitaliseras.

Pappersbilder (påsiktsbilder)

Fotografier som kopierats på fotopapper. Kan vara av pappers- eller plastmaterial. Påsiktsbilder ska bevaras oavsett om de finns som negativ, positiv eller har digitaliserats.