Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Utlämnande av allmänna handlingar

Följande gäller när en allmän handling begärs ut:

  • Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Myndigheten får inte heller fråga om det.


  • Den som gör en begäran ska ange vilka handlingar det gäller, eftersom myndigheten inte är skyldig att göra efterforskningar för att fastställa det.


  • Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte.


  • Om myndigheten bedömer att handlingar inte kan lämnas ut har den som gjort begäran rätt att få ett myndighetsbeslut med anvisning om hur beslutet kan överklagas hos kammarrätten.


Under förutsättning att handlingen får lämnas ut har beställaren rätt att ta del av handlingen så snart det är möjligt. Att ta del av handlingar i original på plats hos myndigheten är kostnadsfritt och kopior kan beställas mot en avgift.