Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Att hålla hanteringsanvisningarna aktuella

 

1. Inventera handlings-/informationstyper löpande

Att inventera vilka informationstyper som finns hos myndigheten och koppla dem till rätt process kräver deltagande från myndighetens medarbetare och chefer. Det är viktigt att skapa rutiner för att hålla hanteringsanvisningarna aktuella.


Tänk på att handlings-/informationstyperna kan finnas på olika håll och lagras både analogt och digitalt.


2. Namnge handlings-/informationstyperna enhetligt

Namnge handlingstyperna i hanteringsanvisningarna så att samma handlingstyp heter samma sak oavsett vilken process den tillhör. Välj om möjligt samma namn som i bevarande- och gallringsplanerna.


3. Kontrollera att det finns gällande gallringsbeslut

I arbetet med hanteringsanvisningarna kan myndigheten upptäcka att det saknas gallringsbeslut för handlingar som anses kunna gallras. Då behöver myndigheten ta fram ett nytt gallringsbeslut.