Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Filformat

För att långsiktigt säkerställa information för tillgängliggörande har Regionarkivet tagit fram en formatspecifikation Pdf, 440.4 kB.. Formatspecifikationen definierar ett antal digitala format som lämpar sig för långtidslagring.