Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Barnhälsovårdsjournaler

Sommarstängt för BHV-leveranser

Mellan den 28 juni och 9 augusti har Regionarkivet ingen möjlighet att ta emot leveranser av BHV-journaler via bud. Även BHV-supporten och BHV-telefonen håller stängt under denna period.

 

Är du i behov av att leverera BHV-journaler till oss? I så fall bör du boka din transport redan nu! Vi finns på plats och svarar på frågor kl. 9-12 samt 13–15. Du når oss på telefonnummer 08-123 188 01.

 

Endast journaler upprättade på barnavårdscentraler (BVC) som ägs och drivs av Region Stockholm får skickas till Regionarkivet för arkivering. Journaler upprättade hos privata BVC-mottagningar får alltså inte skickas till Regionarkivet. Detta gäller oavsett om journalerna är stämplade med ”Tillhör Stockholms läns landsting” eller inte.


Är du osäker på om journalen upprättats hos en privat eller regiondriven BVC-mottagning? Gör en sökning i vårt register! I registret kan du söka både på BVC-mottagningens namn och på besöksadress.

Barnhälsovård som drivs av Region Stockholm

  • Endast journalhandlingar från barnavårdcentraler inom Region Stockholm bevaras på Regionarkivet
  • Regionarkivet tar endast emot journalhandlingar på papper för barn födda 1989-2008
  • Journaler som tillhör andra regioner ska skickas tillbaka till respektive region

 

För barn födda från och med 2009 ska inga pappershandlingar skickas till Regionarkivet utan dessa bevaras digitalt, förutom journaler för barn med skyddad identitet som fortsatt bevaras på papper. Mer information finns i Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO:s) interninstruktioner för hantering av journaler i barnhälsovården. Kontakta registrator.slso@regionstockholm.se för att få den.


Endast barnhälsovårdsjournaler från födda 1989 och framåt bevaras, se gällande bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper Pdf, 2.7 MB.. Det innebär att journaler på barn födda före 1989 eller tidigare ska gallras och inte skickas in till Regionarkivet.

Privat barnhälsovård

Barnhälsovårdsjournaler som är upprättade inom privat vård ska inte skickas in till Regionarkivet.

 

Med ett vårdavtal kan en privat vårdgivare tillhandahålla vård till regionens invånare på uppdrag av Region Stockholm. Vårdavtalet är tidsbegränsat och kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag, eller vid misskötsel. Att en privat vårdgivare har eller har haft ett vårdavtal med Region Stockholm innebär inte att journalerna ska arkiveras hos Regionarkivet.


Respektive privat vårdgivare ansvarar för hanteringen av den information som upprättas. Listan över privata och landstingsägda BVC-verksamheter uppdateras kontinuerligt när vi får in information från verksamheterna.

 

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter