Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Digital information

Den digitala informationen måste kunna hanteras, tillgängliggöras och förvaras under hela informationens livscykel på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

För att informationen ska kunna vara tillgänglig och läsbar över tid behöver informationen förvaltas. Detta görs bland annat genom planerade migreringar mellan olika tekniska miljöer, där konvertering mellan olika format och informationsstrukturer kan ingå. För detta ändamål bör regionens myndigheter ta fram och tillämpa bevarandeplaner som beskriver hur den digitala informationen ska hanteras.

 

Ett sätt att minska risken för förluster av informationstillgångar är att kräva öppna standarder (ISO eller de facto standarder) för teknisk arkitektur och informationsstruktur.