Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Bioarkiv

Vi tecknar inga nya deponiavtal för närvarande. Tilläggsleveranser får dock göras om verksamheten har en deponi sedan tidigare.

Vid leveranser är det viktigt att tänka på följande:

  

  • Har verksamheten gjort leveranser tidigare ska man först stämma av med Regionarkivet så att serie- och volymbeteckningar blir korrekta. Om det finns en arkivförteckning ska den skickas med. Kontakta Regionarkivet om verksamheten saknar arkivförteckning.


  • I förteckningen ska det framgå om serien är avslutad eller om den kommer att fyllas på i framtiden.


  • Deponenten ska kontakta Regionarkivet för att få en excelblankett innan provsamling kan skickas. Där ska deponenten registrera alla prover och preparat som sedan sorteras i preparatlådorna för leverans. Den ifyllda blanketten ska medfölja leveransen. Om det redan finns ett register i annat format måste det stämmas av med Regionarkivet innan leverans. Se den bifogade exempelfilen som finns under mallar.


  • Proverna ska packas i preparatlådor eller arkivboxar som inte överstiger 3 kg.


  • Deponenten ska informera den egna verksamheten om vad som är deponerat och vad som finns kvar hos dem.


  • Utlånade prover, som inte tidigare har förvarats hos Regionarkivet, ska återlämnas till deponenten.Avgifter - Deponi av handlingar och föremål