Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Våra avgifter för deponi

Deponi av handlingar och föremål, hyra av förvaringsplats för redan existerande deponier inom Region Stockholm.
Observera att vi inte tecknar nya deponiavtal för närvarande.


Format

Avgift

Notering

Pappershandlingar, fotografier och film

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering per påbörjad hyllmeter

Biobanksförvaring, arkiv

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering per påbörjad hyllmeter

Biobanksförvaring, frys -20

60 000 kronor för hel frys och år

 

Fakturering sker vid undertecknat avtal

(1 år, halvår eller beroende på
vilka behov kunden har)


Arbetskostnad

Arbetskostnader vid deponi oavsett media (gallring, återsökning, framtagning av förvarad information eller prov, kopiering, paketering) är 600 kronor per timme. Fakturering sker per påbörjad timme.