Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Styrdokument för Region Stockholm

Ett styrdokument innehåller tvingande regler för dokument- och informationshantering samt arkivering inom Region Stockholm. Riktlinje hette tidigare reglemente.

De flesta styrdokument är generella och rör därför samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser inom regionen. Vissa styrdokument rör dock specifika ämnen och är därför mer eller mindre relevanta för olika verksamheter.

 

Har du frågor eller synpunkter på ett styrdokument får du gärna kontakta någon av förvaltarna.