Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Redovisningsplan

Redovisningsplanen är grunden för VIR och det första som ska arbetas fram. Redovisningsplanen ska utgå från Standardredovisningsplan Region Stockholm (tidigare SLL-Strukturen/Standardstruktur verksamhetsområden SLL). Planen är indelad i verksamhetsområden, processgrupper och processer.

Redovisningsplanen ska ge en översiktlig bild av myndighetens information och avspeglas i myndighetens registreringsplan. Det ska bara finnas en redovisningsplan per myndighet.