Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ritningsregister

För att redovisa de ritningar som finns hos myndigheten måste myndigheten ha ett ritningsregister.

De uppgifter som måste ingå i registret är:


  • ritningsnummer
  • kategori eller teknikområde
  • beskrivning
  • skala
  • datum när ritningen är godkänd


Det är även önskvärt med uppgift om:


  • objekt- eller fastighetsnummer
  • förvaringsplats


I ett verksamhetssystem för digital ritningshantering ingår de uppgifter som behövs i ett ritningsregister. Om verksamhetssystem saknas måste myndigheten upprätta ett manuellt register.