Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Förteckna information enligt VIR

Tillämpningsanvisningen Förteckna enligt VIR Pdf, 483.3 kB. beskriver hur informationen kan redovisas i enlighet med VIR.

 

Består arkivet av omkring 100 volymer eller färre är det bättre att förteckna på ett förteckningsblad. Förtecknar man i en mall så ska varje serie skrivas på ett eget förteckningsblad.

 

Är det fler än 100 volymer som ska förtecknas rekommenderar vi att använda arkivredovisningssystemet Visual arkiv. Den som är arkivansvarig på myndigheten kan kontakta Regionarkivet för att beställa ett konto till den som ska förteckna arkivet.