Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Analoga fotografier

Att bevara och vårda fotografier oavsett om det är papperskopior, diabilder, negativ eller digitala fotografier kräver särskilda insatser. Hantering av digitala fotografier kommer inte att beskrivas här.

Hantering och förvaring skiljer sig åt beroende på om det rör sig om fotografier som dokumenterar myndighetens verksamhet, eller om det är patientfotografier som dokumenterar vårdinsatser. Den här texten behandlar hantering av verksamhetsfotografier.

 

Patientfotografier som ska bevaras är en del av patientjournalen. Se instruktionen Arkivera pappersjournaler Pdf, 922.6 kB. för hur dessa ska hanteras.