Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Sök regler om bevarande och gallring

Här kan du söka regler om bevarande och gallring hämtade från Regionarkivets generella styrdokument.


Börja skriva i filtreringsfältet för att ta fram den handlingstyp du söker efter i listan. Du kan söka på handlingstypernas namn och i anmärkningsfältet.


Informationen på denna sida är tänkt som en hjälp att hitta till rätt bevarande- och gallringsplan. Originaldokumenten innehåller ytterligare information om hur och när de får tillämpas. Utgå därför alltid från PDF-filen när du tillämpar reglerna.