Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Patientjournal från privat vårdgivare

Det finns vissa skillnader i hanteringen av patientjournaler inom vård som drivs av Region Stockholm jämfört med privatdriven vård som kan vara bra att känna till.

Vart vänder jag mig om jag vill ta del av min patientjournal?

Ta kontakt med den vårdgivare du besökt. Vårdgivare ansvarar för sina patientjournaler och för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte.

 

Prövning görs enligt patientdatalagen och patientsäkerhetslagen hos privata vårdgivare, och enligt offentlighets- och sekretesslagen hos vårdgivare som drivs av Region Stockholm.

Bevaras eller gallras min patientjournal?

Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i 10 år, sedan får de gallras. Privata vårdgivare kan därför välja att gallra sina patientjournaler efter 10 år.


När det gäller vård som drivs av Region Stockholm bevaras en stor del av de journaluppgifter som förs för all framtid. Slutarkiverade patientjournaler inom Stockholms län förvaras hos Regionarkivet

Vad händer med min patientjournal om en privat vårdgivare upphör?

Om en privat vårdgivares verksamhet upphör fortsätter den privata vårdgivaren (eller alternativt dödsboet, konkursboet, likvidatorn) att ansvara för förvaring och arkivering av patientjournalerna under den tid de ska finnas tillgängliga, det vill säga i 10 år.


Om den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta hand om de patientjournaler som finns när verksamheten upphör kan vårdgivaren ansöka om ett omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats..


I de fall Inspektionen för vård och omsorg fattat beslut om att omhänderta en privat vårdgivares journalarkiv är det arkivmyndigheten i den aktuella regionen som tar hand om patientjournalerna. Patientjournalerna förvaras i dessa fall hos arkivmyndigheten fram till dess att de får gallras. I Region Stockholm är Regionarkivet arkivmyndighet.

Senast uppdaterad den