Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivens dag 2020: Svart på vitt

Regionarkivet uppmärksammar Arkivens dag Länk till annan webbplats. med en digital utställning. Sedan 1998 har Arkivens dag arrangerats den andra lördagen i november med olika teman varje år. I år är temat Svart på vitt.


Smittsamma sjukdomar och epidemier har följt människan genom historien. Regionarkivet lyfter här fram några exempel på vad som gjorts för att bemöta denna fara. Beslut, byggnader men också distraktioner.

 

Arkivgubben 2020 återkomsten

”Denna epidemi har visat att nutidens snabba flygförbindelser med alla delar av världen /…/ gör det nödvändigt att hålla en mycket god beredskap i fortsättningen mot denna sjukdom.”

Nej, det är inte i citat från den senaste tiden, utan avslutningen på en artikel om utbrotten av smittkoppor i Stockholm under sommarmånaderna 1963. Artikeln publicerades i personaltidningen Kompressen 1963.

 

Senast uppdaterad den