Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Utbildning i informationshantering och arkiv

Enligt riktlinjen för informationshantering och arkiv för Region Stockholm ska varje myndighet inom regionen utse arkivansvarig och arkivredogörare. Regionarkivet anordnar kursen om informationshantering och arkiv en gång per termin.

Välkommen att anmäla dig till utbildning i informationshantering och arkiv!


Utbildningen äger rum i Skärgårdssalen i Landstingshuset den 1 juni kl 9:00-12:00. Kaffe med smörgås serveras i pausen.


Du anmäler dig via formuläret nedanför. Cirka en vecka före utbildningstillfället får du en inbjudan till utbildningen.

1 juni kl 9:00-12:00

Anmälan till utbildning om informationshantering och arkiv
Anmälan till utbildning om informationshantering och arkivUtbildningen äger rum i Skärgårdssalen i Landstingshuset den 1 juni kl 9:00-12:00.


Kursinnehåll

 • Vad förväntas av mig som arkivredogörare?
 • Vad förväntas av mig som arkivansvarig?
 • Vilka teoretiska kunskaper behöver jag?
 • Regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthantering
 • Samråd kring informationshantering och arkivfrågor
 • Arkivvård
 • Offentlighet och sekretess
 • Registrering och utlämnande av allmän handling
 • Gallring
 • Informationsredovisning
 • Förvaring av arkiv

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.

Senast uppdaterad den