Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Tillsynsarkivarier

Regionarkivets rådgivning riktar sig till myndigheternas arkivorganisation, dvs. arkivarie, arkivansvarige och arkivredogörare. Har du frågor om informationshantering eller arkivvård ska du i första hand vända dig till dem. Vid behov tar de sedan kontakt med oss. • Therése Almsätter
 • therese.almsatter@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Klimat- och regionutvecklingsnämnden
  • Regionledningskontoret
  • Serviceförvaltningen
  • Skärgårdsstiftelsen
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • SL Nya Tunnelbanan AB
  • Södersjukhuset AB
  • Södertälje sjukhus AB
  • Trafikförvaltningen
  • Utö Havsbad AB
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Bevarande- och gallringsplan för loggar
  • Ordlista för dokumenthantering och arkiv
 • Christina Andersson
 • christina.andersson@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Danderyds sjukhus AB
  • Film Stockholm
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Kulturförvaltningen
  • Patientnämndens förvaltning
  • Primärvårdsnämnden
  • Smittskydd Stockholm
  • Stockholms läns Äldrecentrum
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Utö Havsbad AB
  • Förvaltare av:
  • Anvisning för arkivansvarig och arkivredogörare
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
 • Peder Fallenius
 • peder.fallenius@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
  • Danderyds sjukhus AB
  • Landstingshuset i Stockholm AB
  • Locum AB
  • Revisionskontoret
  • Serviceförvaltningen
  • Stockholms Konserthusstiftelse
  • Stockholms läns Äldrecentrum
  • Södersjukhuset AB
  • Förvaltare av:
  • Anvisning för arkivansvarig och arkivredogörare
  • Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation
  • Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom forskningsverksamhet
  • Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Kontaktperson för Regionarkivets utbildningar
  • Regionarkivets nyhetsbrev
 • Alva Magnusson
 • vide.magnusson@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
  • Folktandvården i Stockholms län AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Locum AB
  • Medicarrier
  • Smittskydd Stockholm
  • Stockholms konserhusstiftelse
  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom forskningsverksamhet
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation
 • Lisa Mörk
 • lisa.mork@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Film Stockholm AB
  • Folktandvården i Stockholms län AB
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana
  • Klimat- och regionutvecklingsnämnden
  • Kulturförvaltningen
  • Medicarrier AB
  • Regionledningskontoret
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • SL Nya Tunnelbanan AB
  • Spårvägsmuseet
  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Tobiasregistret
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Anvisningar för arkivlokaler och analoga handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation
  • Bevarande- och gallringsplan för information inom inköp och upphandling