Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivlokaler och framställning av analoga handlingar

I Regionarkivets Anvisningar för utformning och drift av arkivlokaler samt framställning och hantering av analoga handlingar Pdf, 186 kB. tillämpas Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, RA-FS. Här finns länkar till varje RA-FS.

Senast uppdaterad den