Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ journal från barnavårdscentral

Vissa ärenden kan ha upp till fyra veckors väntetid innan sökning i arkiven
  • Regionarkivet förvarar barnhälsovårdsjournaler från barnavårdscentraler för barn födda från och med 1989 till och med 2008.

  • För barn födda 2009 och senare så finns journalen kvar på barnavårdscentralen.

  • Region Stockholm har gallrat alla barnhälsovårdsjournaler för barn födda till och med 1988. Ett beslut togs 1997 (LA 9702-0017) om att endast bevara barnhälsovårdsjournaler för barn födda från och med 1989 och framåt.

  • För barn födda utanför Stockholms län skickas journalen från barnavårdscentralen direkt till hemmahörande region efter avslutad skolgång i Stockholm.


barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter

Senast uppdaterad den